Individuele coaching

helping hand. the dude 3d character helping hands. hard shadow.

Op alle niveaus is ook individuele coaching mogelijk. Coachen gebeurt per e-mail, desgewenst in combinatie met een aantal persoonlijke ontmoetingen. We kijken samen met de deelnemer op welke terreinen hij of zij coaching nodig heeft of wenst. Het kan zijn dat er alleen behoefte is aan coaching bij schriftelijk taalgebruik; in dat geval is coaching per e-mail voldoende. Is er ook coaching nodig bij spreek- en luistervaardigheid, dan coachen we ook in één-op-ééngesprekken, fysiek of online. Voor individuele coaching koop je van tevoren een aantal uren in.

Schriftelijke coaching

In een uur tijd kan er veel schriftelijke coaching plaatsvinden. Deelnemers mailen de teksten die ze zelf geschreven hebben en wij geven daar commentaar op. Dat kunnen echte teksten zijn, langere teksten, maar ook mails. Daarbij houden we de grote lijn goed in de gaten. Waar gaat het steeds weer mis, welke grammaticale kwesties geven problemen, en wat kunnen we daaraan doen?

Intake en prijs

Om het startniveau te kunnen vaststellen, vragen we voor de intake een tekst van de deelnemer, gaan we met de deelnemer in gesprek, of gebeurt beide.

De prijs begint bij 75 euro per uur excl. btw. en hij wordt lager naarmate er meer uren worden ingekocht. In een uur kunnen we veel doen. De intake kost 50 euro.