Conversatiegroep

staande kringIn verband met de coronacrisis kunnen we momenteel geen conversatiegroepen verzorgen. 

Misschien werken bij u buitenlanders of anderstaligen van wie u graag zou zien dat hun Nederlands wat beter werd. Maar voor wie u het ook weer wat te veel van het goede vindt om een aparte taaltraining te organiseren en te betalen. In dat geval kunt u ons ook inschakelen voor een conversatiegroep. Dat kost de deelnemers niet veel tijd, want huiswerk komt er niet of nauwelijks aan te pas, en zodoende kost het u ook minder dan een training. Als u een conversatiegroep wilt, komt een van ons bijvoorbeeld 1 x per week bij u op het bedrijf langs om samen met de anderstaligen 1.5 uur in de groep te praten. Dat kan zijn naar aanleiding van fragmenten uit het Journaal of een filmpje over een actuele kwestie, maar het kan ook over algemeen maatschappelijke, menselijke of actuele onderwerpen gaan. Op die manier leren de deelnemers ‘en passant’ ook nog wat over Nederland, kunnen ze hun Nederlands oefenen en verbetert het onderlinge contact.

Bij de gesprekken treden wij op als gespreksleider maar natuurlijk ook als taaldeskundige. Komen er grammaticale kwesties voorbij die problemen blijken te geven, dan leggen we die kort uit en komen er woorden voorbij die van belang zijn en die niet alle deelnemers kennen, dan lichten we ze toe. Verder zorgen we er uiteraard voor dat iedere deelnemer grofweg in gelijke mate aan het woord komt.

Een bijeenkomst van 1.5 uur per week kost u 150,- per keer (dat is inclusief de voorbereiding die het ons kost en eventuele uitleg die we na afloop van zo’n bijeenkomst aan de deelnemers mailen maar exclusief de reiskosten en btw). De maximale groepsgrootte is 10 personen, anders komen de deelnemers te weinig aan het woord. Een minimum aantal deelnemers is wat ons betreft niet aan de orde. Het is wel van belang dat er geen al te grote niveauverschillen tussen de deelnemers bestaan en dat ze op z’n minst het Engels (of Duits) redelijk beheersen. Om het niveau te bepalen, kunnen we met elke deelnemer een kort intakegesprek houden voordat de groep start. Het is geen probleem als de deelnemers niet allemaal op hetzelfde niveau zitten, maar een minimaal niveau van A2 is wel vereist. Dat wil zeggen: het niveau van de licht gevorderde beginner.