Incompanytraining op niveau B1 en B2

De Europese B-niveaus

 

spreken C1

Zit een cursist op niveau B1, dan kan hij de belangrijkste punten begrijpen uit eenvoudige teksten over onderwerpen waarmee hij vertrouwd is. Teksten over werk, school, vrije tijd. Hij kan zich in de meeste situaties wel redden en kan eenvoudige teksten schrijven over vertrouwde of persoonlijke onderwerpen. In aansluiting op de A2-cursus kan een groep in 20 lessen van 2 uur grofweg op niveau B1 komen. Het behaalde niveau hangt ook af van de mate waarin de cursist zich elke week op de les heeft voorbereid en waarin hij de huiswerkopdrachten heeft gedaan.

 

 

spreken C2

Wie op B2-niveau zit, kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, ook als het over abstracte onderwerpen gaat of over technische onderwerpen uit het eigen vakgebied. Iemand op dit niveau kan een normaal gesprek voeren met iemand die Nederlands als moedertaal heeft, zonder dat dit aan een van beide kanten veel moeite kost. Op B2-niveau kunnen duidelijke, gedetailleerde teksten worden geschreven over een breed scala aan onderwerpen.  B2 is ook het niveau dat vereist is om naar het hoger onderwijs te kunnen in Nederland (de ervaring leert dat het daar dan nog best moeilijk wordt). In aansluiting op de cursus B1 kan de deelnemer niveau B2 halen in 20 lessen van 2 uur maar ook nu hangt het behaalde niveau natuurlijk wel weer af van de inspanningen van de cursist zelf. Hij maakt een goeie kans om na afloop van deze cursus het staatsexamen B2 te halen.